Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Quy định về khoảng lùi trong xây dựng

Quy định về khoảng lùi trong xây dựng Khoảng lùi trong xây dựng là gì? https://congdongchungcu.com/ xin trả lời là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ (là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất dành cho đường giao thông …

Read More »