Home / Tin Tức / phân cấp công trình theo nghị định 46

phân cấp công trình theo nghị định 46

Phân cấp công trình theo nghị định 46

Nghị định 46 là gì

https://congdongchungcu.com xin trả lời: Ngày 10/3/2016, Thứ trưởng Lê quang đãng Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2016/TT-BXD luật pháp về phân cấp tòa tháp thành lập và chỉ dẫn ứng dụng trong quản lý hoạt động đầu tư thành lập.

Thông tư này pháp luật cụ thể về phân cấp nhà cửa xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp tòa tháp xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư thành lập tòa tháp theo lao lý tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng Thông tư này ứng dụng với người quyết định đầu tư, đơn vị CĐT, chủ chiếm hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý quốc gia về thành lập và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà cửa trên lãnh thổ Việt Nam.

 Nguyên tắc xác định cấp công trình:

Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí: Quy mô công suất, tầm quan trọng: vận dụng cho từng tòa tháp hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp nhà cửa điều khoản tại Khoản 7 Điều này được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này. Trường hợp tòa tháp không có tên trong Phụ lục 6 Thông tư này thì cấp tòa tháp được xác định theo quy mô kết cấu lao lý tại Điểm b Khoản này; Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng tòa tháp thuộc sản phẩm đầu tư thành lập công trình, được xác định theo Phụ lục 5 Thông tư này.

Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Khoản 5 Điều này.

Có thể bạn quan tâm: vay 1 tỷ mỗi tháng trả bao nhiêu

dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính chủ quyền hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp nhà cửa chính có mối quan hệ qua lại với nhau tạo nên quy mô, công năng thông thường của sản phẩm.

Cấp tòa tháp quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp tòa tháp quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, cấp công trình bởi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều khoản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016 và thay thế các pháp luật tại Điều 3, Phụ lục 8 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng tòa tháp thành lập và các Khoản 7, 5 Điều 6 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 sửa đổi, ngã sung một số điều tại các Thông tư chỉ dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng tòa tháp thành lập.

5 (100%) 1 vote

About tranhiep_116

Check Also

Bưu điện làm việc tới mấy giờ

Bưu điện làm việc tới mấy giờContents1 Bưu điện làm việc tới mấy giờ1.1 Bưu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *